BLOGI

Töötukassa töötasu hüvitis

Paljude ettevõttete tegevus on tänases kriisiolukorras oluliselt häiritud ja käive vähenenud. Seetõttu on tööandjatel keeruline tagada kõigile töötajatele töö ja kokkulepitud töötasu. Paljud meie kliendid on tundnud huvi töötukassa poolt makstava töötasu hüvitise kohta – kes saab seda taotleda ja kuidas?

Kuna teema on alles nii värske, siis ei ole kõik asjaolud veel täpselt teada, kuid loodetavasti saab avaldusi esitama hakata aprillis. Töötukassa lehel on üleval ka esmane info.

Kes saavad töötasu hüvitist taotleda?

Töötukassa töötasu hüvitist saavad taotleda kõik tööandjad, kui tööandja on olukorras, mis vastab vähemalt kahele tingimusele neist kolmest:

  1. Tööandja käive või tulu on langenud vähemalt 30% võrreldes eelmise aasta sama kuu käibe või tuluga.
  2. Tööandjal ei ole vähemalt 30%-le töötajatest kokkulepitud mahus tööd anda.
  3. Tööandja on vähemalt 30% töötajatest vähendanud töötasu vähemalt 30% või alampalgani.

Kellele makstakse töötasu hüvitist?

Töötasu hüvitist makstakse töötajale (töölepinguga töötaja!), kelle tööandjal ei ole kokkulepitud mahus tööd anda või kelle töötasu on vähendatud.

Hüvitise suurus on 70% töötaja keskmisest kalendrikuu töötasust. Hüvitise maksimumsuurus on 1000 eurot ja tööandja peab lisaks maksma töötajale töötasu vähemalt 150 eurot.

Töötukassalt ja tööandjalt saab töötaja vähemalt alampalga ehk 584 eurot. Kui töötaja sai osalise tööajaga töötamise tõttu väiksemat töötasu, siis säilib tema senine sissetulek.

Kuidas hüvitist taotleda?

  • Hüvitise avalduse esitab töötukassale tööandja, kuid hüvitis makstakse otse töötaja pangakontole. Tööandja esitab avalduse iga kalendrikuu kohta eraldi pärast seda, kui töötasu on töötajale välja makstud.
  • Töötukassa hüvitis maksustatakse nagu palk ja maksud hüvitiselt deklareerib ja tasub töötukassa.
  • Hüvitist saab taotleda kahe kuu eest perioodil märts-mai 2020.

Töötajat ei tohi koondada hüvituse taotlemise kuul ja sellele järgneval kuul, vastasel korral tuleb hüvitis töötukassale tagasi maksta.

Hüvitise taotlemine avaneb e-töötukassas aprillis. Täpne kuupäev ja avalduses nõutavate andmete kohta infot hetkel veel ei ole. Uuendame seda postitust kui ametkonnad avaldavad uut infot.

Ülemiste Raamatupidamisbüroo töötajad on igati abiks kõigile oma klientidele sellel keerulisel ajal.

Olge terved ja loodame, et see olukord peagi lõpeb.

Töötukassa täiendab infot jooksvalt: https://www.tootukassa.ee/content/tootasu-huvitis