Raamatupidamisteenus

Paindlik raamatupidamisteenus teie ettevõttele

Meie raamatupidamisteenus on loodud selleks, et pakkuda teie ettevõttele maksimaalset paindlikkust ja tõhusust. Meie eesmärk on aidata teil valida sobivaim teenusepakett ja raamatupidamistarkvara, mis vastab teie ettevõtte suurusele ja tegevusvaldkonnale. Me ei paku mitte ainult traditsioonilisi raamatupidamisteenuseid, vaid ka lisaväärtust loovaid lahendusi, mis aitavad teil oma ettevõtet paremini juhtida ja arendada.

Igakuine raamatupidamisteenus

Pakume igakuist raamatupidamisteenust, mis vastab täielikult Eesti finantsaruandluse standarditele. See hõlmab kõikide raamatupidamiskannete tegemist, bilansi ja kasumiaruande koostamist ning ettevõtte finantsseisundi pidevat jälgimist. Meie teenus tagab, et teie raamatupidamine on alati täpne ja ajakohane, võimaldades teil teha informeeritud juhtimisotsuseid.

Objekti- ja projektipõhine kuluarvestus

Pakume objekti- ja projektipõhist kuluarvestust, mis võimaldab teil jälgida ja hallata kulusid täpselt vastavalt konkreetsetele projektidele või objektidele. See lähenemine aitab teil saada selge ülevaate, millised projektid on kõige tulusamad ja kus on võimalik kulusid optimeerida.

Ostuarvete automaatika

Kasutame ostuarvete automaatikat, mis vähendab käsitsi tehtava töö mahtu ja suurendab täpsust. See süsteem aitab tagada, et kõik ostuarved on õigesti kajastatud.

Palgaarvestus ja TSD deklaratsiooni esitamine

Meie palgaarvestusteenus hõlmab kõike alates töötasude arvestamisest kuni maksude deklareerimiseni. Esitame igakuised TSD deklaratsioonid Maksu- ja Tolliametile ja tagame, et teie ettevõtte tegevus vastab kõigile kehtivatele seadusandlikele nõuetele. Lisaks hoiame teid kursis palgaarvestusega seotud seadusemuudatustega, et vältida võimalikke probleeme ja trahve.

Teenuse sisu ja protsess

Directo tarkvara ja raamatupidamissüsteemi juurutamine Aitame teil juurutada Directo tarkvara ja raamatupidamissüsteemi, mis muudavad kogu protsessi sujuvaks ning efektiivseks. Meie spetsialistid tagavad, et kõik seadistused on korrektsed ja vastavad teie ettevõtte vajadustele.

Käibemaksuarvestus, KMD ja VD deklaratsiooni esitamine

Käibemaksuarvestus on oluline osa igapäevasest raamatupidamisest. Meie spetsialistid aitavad teil korrektselt arvestada ja deklareerida käibemaksu ning esitavad vajalikud KMD ja VD deklaratsioonid. Tagame, et teie ettevõtte käibemaksuarvestus on täpne ja vastab kõigile seadusnõuetele.

Aastaaruande koostamine

Aastaaruanne on ettevõtte finantsseisundi ja tegevuse kokkuvõte, mis tuleb esitada igal aastal. Meie spetsialistid koostavad teie eest põhjaliku ja täpse aastaaruande, mis vastab kõikidele nõuetele ja annab selge ülevaate teie ettevõtte majandusaastast.

Statistikaaruannete esitamine

Statistikaaruanded on vajalikud, et riik saaks koguda ja analüüsida majandusandmeid. Aitame teil koostada ja esitada kõik vajalikud statistikaaruanded Statistikaametile, tagades, et kõik andmed on täpsed ja ajakohased.

Suhtlus riigiasutustega

Pakume täisteenust suhtluses riigiasutustega, sealhulgas Maksu- ja Tolliameti, Tervisekassa, Statistikaameti ning Sotsiaalkindlustusametiga. Meie spetsialistid esindavad teie ettevõtet ning tagavad, et kogu suhtlus ja aruandlus riigiasutustega toimub sujuvalt ja tõrgeteta.

Ettevõttepõhise raamatupidamis- ja aruandlussüsteemi juurutamine

Pakume konsultatsiooni ja abi ettevõttepõhise raamatupidamis- ja aruandlussüsteemi juurutamisel. Aitame teil valida ja integreerida sobiva tarkvara, mis vastab teie ettevõtte vajadustele ja võimaldab tõhusat finantsjuhtimist.

Raamatupidamise sise-eeskirja koostamine

Aitame koostada ettevõtte raamatupidamise sise-eeskirja, mis reguleerib raamatupidamisprotseduuride täpset ja õiguskuulekat läbiviimist. See eeskiri tagab, et teie raamatupidamine on alati kooskõlas kehtivate seaduste ja parimate tavadega.

Raamatupidamisprotseduuride analüüs

Pakume põhjalikku raamatupidamisprotseduuride analüüsi, et tuvastada võimalikud kitsaskohad ja efektiivsuse tõstmise võimalused. Meie analüüs aitab teil optimeerida raamatupidamisprotsesse ja parandada finantsjuhtimist.

Raamatupidamis- ja maksualane konsultatsioon

Pakume professionaalset raamatupidamis- ja maksualast konsultatsiooni, et aidata teil lahendada keerukaid finantsküsimusi ning leida parimaid lahendusi. Meie spetsialistid on kursis kõige uuemate seadusemuudatuste ja maksureeglitega, tagades, et saate alati asjakohast ja täpset nõu.

Kokkuvõttes pakub meie paindlik raamatupidamisteenus teie ettevõttele terviklikku ja paindlikku lahendust, mis katab kõik finantsjuhtimise aspektid.

Oleme teie partneriks, aidates kaasa teie ettevõtte edukale arengule ja kasvule.