KKK

Millest sõltub raamatupidamisteenuse hind?

Erinevate pakkujate raamatupidamisteenuse hinna võrdlemine võib olla paras pähkel. Kes hinnastab oma tööd lausendi või kirje alusel – seda, mis neil vahet on, teavad ainult raamatupidajad ise. Kes arvestab ainult dokumentide arvu, kellel on kindla tasuga kuupaketid ja kellel on igal väiksemal tegevusel hinnasilt taga. Nii nagu ettevõtjal on raske hinnata ja võrrelda raamatupidamise erinevaid pakkumisi, on raamatupidamise teenuse pakkujal keeruline hinnata ettevõtt raamatupidamise tegevuse mahtu ja vajadusi. Enne hinnapakkumise tegemist on enamasti ettevõtte kohta vähe infot. Dokumentide maht ja töötajate arv annavad mingi indikaatori, kuid siiski on iga ettevõte ja tema vajadused väga erinevad.

Lühidalt kokku võttes sõltub raamatupidamisteenuse hind kokkulepitud teenuse sisust, raamatupidamistoimingute arvust, keerukusest ja sellele kuluvast ajast.

Järgnevalt mõned olulisemad punktid, mis teenuse hinda mõjutavad.

Väiksema ettevõtte raamatupidamise teeb kogenud raamatupidaja ära 1-3 tunniga kuus. Suurema ettevõtte puhul või kuluda 1-3 tundi päevas. Teenusele kuluv raamatupidaja tööaeg on otseselt seotud teenuse hinnaga.

Kas piisab, kui raamatupidaja tegeleb teie ettevõttega 1-2 korda kuus või on see vajalik hoopis igal tööpäeval? Mida suurem raamatupidamise maht, seda tihedam teenuse vajadus ja kallim hind.

Kui dokumendid jõuavad raamatupidajani jooksvalt, saab raamatupidaja oma tööd paindlikumalt planeerida. Suur ajakulu on puuduvate dokumentide tagaajamine. Mida kiiremini ja korrektsemalt jõuavad algdokumendid ja info raamatupidajani, seda efektiivsemalt saab raamatupidaja töötada, mis omakorda mõjutab teenusele kuluvat tööaega ja hinda.

Paljud ettevõtjad ei ole kursis, et tšekkide töötlemisele kulub raamatupidajal enamasti rohkem aega kui tavalistele ostuarvetele. Tšekkide sisu ja kulu seotus ettevõtlusega ei ole alati selge. Tihti ei vasta ka tšekid käibemaksu seaduses esitatud nõuetele, mis annaks õiguse käibemaksu tagasi arvestamiseks. Nii peab raamatupidaja iga tšekki väga hoolega uurima, et vältida maksuarvestuse vigu. Osade ettevõtete puhul on ka probleemiks ettevõtte pangakaardi kasutamine isiklikuks otstarbeks.

Kui soovite, et raamatupidamisele ei kuluks liiga palju raha, siis hoidke isiklikud kulud ja raha hoolikalt eraldi ettevõtte omadest. Ärge kasutage ettevõtte pangakaarti liiga kergekäeliselt, sest iga kaardimakse kohta tuleb raamatupidamisse esitada kuludokument, mis tõstab ettevõtte raamatupidamiskannete arvu.

Tänapäevased internetipõhised programmid toetavad igati töö jagamist raamatupidaja ja ettevõtja vahel. Enamasti koostab ettevõtja ise oma müügiarved otse raamatupidamise programmis. Väiksema ettevõtte puhul aitab hinda kokku hoida ka see, kui ettevõtja vastutab ise oma maksete eest.

Suuremate ettevõtete puhul on levinud variant, kus ettevõtjad kasutavad oma palgalist assistenti koostöös raamatupidamisteenuse pakkujaga. Assistent teeb lihtsamad raamatupidamise sisestused ja raamatupidaja vastutada jääb kogu raamatupidamise süsteemne kontroll. Raamatupidamisteenuse lepingu sõlmimisel lepitakse omavahel kokku ka erinevate tegevuste jaotus.

Üldiselt on nii, et mida rohkem raamatupidamise tegevusi teete ise, seda vähem kulub raamatupidajal tööaega ja seda soodsamaks kujuneb hind. Aga kui olla ise sisestusega mittekorrektne ja teha palju vigu, siis võib raamatupidajal kuluda hoopis rohkem tööaega teie tehtud töö kontrollile. Siin on mõistlik leida hea tasakaal, mida tasub teha ise ja mis on parem jätta raamatupidajale.

Turul on väga palju erinevaid raamatupidamisprogramme. Paljud lihtsamad ja odavamad raamatupidamisprogrammid ei võimalda teha keerulisemaid kuluarvestusi või saada programmist kätte vajalikku infot, mistõttu tuleb lisaks kasutada Exceli tabeleid. Väikeste ja lihtsama raamatupidamisega ettevõtete puhul pole suurt vahet, mis programmi kasutada. Veidi suurema ja keerukama vajadustega ettevõtete puhul omab programmi valik aga suurt tähtsust. Näiteks on raamatupidaja töö Directo programmis tunduvalt efektiivsem ja kiirem kui mõnes teises programmis. Nii võib esmalt kallima hinnaga programm tuua hoopis suurema hinnavõidu raamatupidamisteenuselt.

Raamatupidamisteenuse lepingu sõlmimisel lepitakse kokku teenuse sisu ja maht. Kõik kokkuleppevälised tööd ja aruanded on eraldi tasu eest.

Vaadake meie raamatupidamisteenuse pakette või tulge meie tasuta
esmasele konsultatsioonile.

Kuidas tulla Ülemiste Raamatupidamisbüroo kliendiks?

Võtke ühendust

Saatke meile oma kontakt ja kirjutage natuke oma ettevõttest. Pärast seda lepime kokku kohtumise, et arutada koostöövõimalusi.

Kaardistame vajadused

Lähtuvalt Teie ettevõtte suurusest ja vajadustest aitame välja töötada kõige sobilikuma lahenduse. Vajadusel aitame juurutada uue raamatupidamis- ja aruandlussüsteemi.

Viime uuendused ellu

Rakendame efektiivseid ja automatiseeritud tööprotsesse. Jagame kliendiga vastutusalasid, kui klient soovib teatud töölõike teha ise. Koostame tööülesannete kirjeldused ja tähtajad.

Teeme koostööd

Meie töötajad hoolitsevad selle seest, et Teie ettevõtte raamatupidamine on korraldatud kaasaegselt ja efektiivselt ja Teie ise saaksid keskenduda oma ettevõtte juhtimisele ja kasvatamisele.

Mida teha, et minu ettevõtte raamatupidamise hind oleks võimalikult soodne?

Miks tellida raamatupidamisteenus Ülemiste Raamatupidamisbüroost?

Kas raamatupidamisteenusel on ka liitumistasu või kuumakse?

Enamasti lepitakse raamatupidamisteenuse puhul kokku kas kindel kuutasu või töömahust sõltuv tunnihind. Eraldi liitumistasu ei ole.

Alustava ettevõtte puhul on raamatupidamise alustamine väga lihtne. Töö algab raamatupidamise tarkvara sisseseadmisest ja algbilansist.

Tegutseva ettevõtte puhul raamatupidamisteenuse pakkuja vahetamisel tuleb kaaluda, kas raamatupidamine viiakse ühe teenusepakkuja juurest üle koos raamatupidamistarkvaraga või alustab uus teenusepakkuja täiesti uue tarkvaraga.

Esimesel juhul on teenusepakkuja vahetamine üsna lihtne ja lisakuludeta, kui raamatupidamine on seni korrektselt läbi viidud. Kui raamatupidamine ei ole korras, siis on vaja teha eelnevate perioodide korrastamine, mis on tavaliselt tunnitasuga teenus.

Kui raamatupidamisteenuse pakkuja vahetamisega vahetatakse ka raamatupidamise tarkvara, siis uue tarkvara sisseseadmine ja saldode ületoomine on samuti tunnitasuga teenus.